Chính sách thu mua

Đối với trang sức vàng tây

Hàng mua từ 0- 10 ngày, khi đổi sang hàng khác được bảo lưu 100% giá trị. Khi bán được mua lại 90% giá trị.

Hàng mua từ 10 ngày đến 1 tháng , đổi sang hàng khác có giá được ưu đãi 85% giá trị. Khi bán được mua lại 80% giá trị

Hàng mua từ 1 tháng đến 3 tháng, đổi sang hàng khác có giá trị tương đương được ưu đãi 80% giá trị. khi bán được hoàn lại 70% giá trị

Hàng mua quá 3 tháng, Công ty mua lại theo công thức: Giá vàng 999 * Hàm lượng vàng ( Không tính trọng lượng đá).

Đối với trang sức vàng ta:

Giá vàng 9999 mua vào X trọng lượng vàng

Giá vàng 9999 sẽ được cập nhật liên tục hàng ngày