Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

11.156.320 VNĐ

Mã sản phẩm: 11ME


Hướng dẫn đo size

Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng 10K

Màu sắc Hai màu

Giới tính Nữ

Độ tuổi Người lớn

Size 55mm

Kiểu Trơn không đá

Khoảng trọng lượng 5.5 chỉ

Kích cỡ Bản mảnh

Mô tả Vòng tuần

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận