Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

1.053.154 VNĐ - 1.521.370 VNĐ

Mã sản phẩm: 12TE


Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng 14K

Màu sắc Một màu

Giới tính Tất cả

Độ tuổi Người lớn

Mẫu hàng Mẫu 666

Size 21

Kiểu Trơn không đá

Khoảng trọng lượng 0.5 chỉ

Kích cỡ Bản Vừa

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận

Nhẫn cưới vàng tây