Chat with us, powered by LiveChat

Kim cương thiên nhiên

Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
 • Round Round
 • Princess Princess
 • Cushion Cushion
 • Oval Oval
 • Emerald Emerald
 • Pear Pear
 • Radiant Radiant
 • Asscher Asscher
 • Marquise Marquise
 • Heart Heart
VNĐ
VNĐ
 • Hoàn hảo
 • Cao cấp
 • Rất tốt
 • Tốt
 • Khá
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • IF
 • VVS - 1
 • VVS - 2
 • VS - 1
 • VS - 2
 • SI - 1
 • SI - 2
 • SI - 3
 • I - 1
 • I - 2
So sánh Hình dạng Trọng lượng Màu sắc Nét cắt Độ tinh khiết Giấy giám định Giá  
G1805280020 Round 0.33 D Hoàn hảo VS - 2 GIV 15.042.000 đ View
G1805280019 Round 0.32 D Hoàn hảo VS - 1 GIV 15.778.000 đ View
G1805280018 Round 0.28 D Hoàn hảo VVS - 2 GIV 16.882.000 đ View
G1805280017 Round 0.3 D Hoàn hảo VVS - 1 GIV 17.710.000 đ View
G1805280016 Round 0.29 D Hoàn hảo IF GIV 18.538.000 đ View
G1805280015 Round 0.27 F Hoàn hảo VS - 2 GIV 7.245.000 đ View
G1805280014 Round 0.27 F Hoàn hảo VS - 1 GIV 7.613.000 đ View
G1805280013 Round 0.26 F Hoàn hảo VVS - 2 GIV 8.303.000 đ View
G1805280012 Round 0.25 F Hoàn hảo VVS - 1 GIV 8.740.000 đ View
G1805280011 Round 0.24 F Hoàn hảo IF GIV 11.109.000 đ View
G1805280010 Round 0.26 E Hoàn hảo VS - 2 GIV 7.613.000 đ View
G1805280009 Round 0.23 E Hoàn hảo VS - 1 GIV 8.004.000 đ View
G1805280008 Round 0.22 E Hoàn hảo VVS - 2 GIV 8.740.000 đ View
G1805280007 Round 0.24 E Hoàn hảo VVS - 1 GIV 9.200.000 đ View
G1805280006 Round 0.25 E Hoàn hảo IF GIV 11.546.000 đ View
G1805280005 Round 0.24 D Hoàn hảo VS - 2 GIV 8.004.000 đ View
G1805280004 Round 0.20 D Hoàn hảo VS - 1 GIV 8.395.000 đ View
G1805280003 Round 0.22 D Hoàn hảo VVS - 2 GIV 9.200.000 đ View
G1805280002 Round 0.23 D Hoàn hảo VVS - 1 GIV 9.637.000 đ View
G1805280001 Round 0.21 D Hoàn hảo IF GIV 11.983.000 đ View

Diamond Information

Hover over a diamond to see further details and shipping information.

Check the compare box to send multiple diamonds to the comparison tab.

DMCA.com Protection Status