Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

12.789.640 VNĐ - 12.839.896 VNĐ

Mã sản phẩm: 1364


Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng 10K

Màu sắc Hai màu

Giới tính Nữ

Độ tuổi Người lớn

Size 45cm

Kiểu Kiềng dây mềm

Độ bền 10/10

Khoảng trọng lượng 6 chỉ

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận

Kiềng đeo cổ cô dâu