Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
kiềng cổ 18k dáng dây bẹn xoắn với nhau tròn
Mới

7.785.160 VNĐ

Mã sản phẩm: 137J

Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng Ý 10K

Màu sắc Ba màu

Giới tính Nữ

Độ tuổi Người lớn

Kiểu Kiềng tết chặt

Độ bền 8/10

Khoảng trọng lượng 3 chỉ

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận