Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

1.508.440 VNĐ - 1.621.542 VNĐ

Mã sản phẩm: 13IY


Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng 10K

Màu sắc Một màu

Giới tính Nữ

Độ tuổi Người lớn

Size Size hoa tai 1cm x 3.5cm

Kiểu Có đá

Độ bền 10/10

Loại Dáng treo tùng teng

Khoảng trọng lượng 0.5 chỉ

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận

Khuyên tai tua rua