Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
khuyên tai tròn dáng khong tròn trên bề mặt có xi cát trắng và một hàng những bông hoa nhỏ trơn xếp vòng tròn đẹp
Mới

3.079.960 VNĐ

Mã sản phẩm: 13IA

Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng Ý 10K

Màu sắc Hai màu

Giới tính Nữ

Độ tuổi Người lớn

Size Size hoa tai 5cm x 5cm

Kiểu Trơn không đá

Độ bền 7/10

Loại Dáng khong tròn

Khoảng trọng lượng 1 chỉ

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận