Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

182.500 VNĐ - 248.000 VNĐ

Mã sản phẩm: 1BNH


Hướng dẫn đo size

Thông tin sản phẩm

Chất liệu Bạc ta

Giới tính Tất cả

Độ tuổi Trẻ em

Size 35cm

Độ bền 10/10

Khoảng trọng lượng 3.5 chỉ

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận

Dây chuyền nữ bạc