Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

5.838.100 VNĐ

Mã sản phẩm: 18DV


Hướng dẫn đo size

Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng 24K

Giới tính Nữ

Độ tuổi Tất cả

Khoảng trọng lượng 1 chỉ

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận

Dây chuyền 24k nữ