Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng 0
Có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

3.932.500 VNĐ - 4.301.150 VNĐ

Mã sản phẩm: 12T5


Thông tin sản phẩm

Chất liệu Vàng 18K

Màu sắc Hai màu

Giới tính Tất cả

Độ tuổi Người lớn

Mẫu hàng Mẫu 203

Size 17

Kiểu Có đá

Khoảng trọng lượng 1 chỉ

Kích cỡ Bản Vừa

Cảm nhận trung bình
(Có 0 lượt Cảm nhận)
0,0
5 Có
0
Cảm nhận
4 Có
0
Cảm nhận
3 Có
0
Cảm nhận
2 Có
0
Cảm nhận
1 Có
0
Cảm nhận

Nhẫn cưới vàng 18K